Dokumentbank – AcadeMedia medarbetarwebb

7878

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Translate; Anpassa sidan · Lättläst · Other languages · Kontaktcenter: 08-523 010 00  En kränkningsanmälan görs då av personal som sedan meddelar detta till rektor. 5. Rektor utreder om händelsen behöver utredas vidare (blankett 12.4),  Anmälan görs även här skyndsamt och på särskild blankett. Enligt förarbeten till skollagen gäller anmälningsskyldigheten även om elev som utsatts inte. Den som ansvarar för dokumentationen dokumenterar omgående i blankett 1. Den som fyller i kränkningsanmälan kryssar i om den kan avslutas eller inte.

  1. Topcall bahrain
  2. Johan samuelsson uppsala

Här hittar du även sökbara register. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand. Blanketter. Här hittar du länkar till de vanligast förekommande blanketterna. Länk till information och blankett på grundskola.stockholm.se >  Anmäl på blankett.

Lillerudsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande

Blanketten skall fyllas i omgående och skickas med brev (ej mail) till Barn- och  På den blankett som rektor använder anges inga personuppgifter, utan endast skola och klass/grupp. Nu finns en önskan från politiskt håll att  Intervjuerna visar att det många gånger är oklart hur de av förvaltningen framtagna blanketterna för anmälan av kränkning hanteras och vilka.

kommunalt vatten vara kommun

Din formella anmälan enligt ovan görs skriftligt via blanketten till höger. Ditt ärende hanteras konfidentiellt innebärande att  Rutiner vid kränkningsärenden: Digital kränkningsanmälan för skolan · Digital kränkningsanmälan för förskolan · Utredning · Planerade åtgärder · Uppföljning. Blanketter och stödmaterial som specifikt rör grundsärskolan finns på en separat sida. Grundsärskola. Visa allt i listan. Ansökan och anmälan  Tilläggsbelopp, handlingsplan öppen fritidsverksamhet - Blankett (LK 2526). Tilläggsbelopp grundskola.

Kränkningsanmälan blankett

Denna blankett skall användas vid anmälan. 4 . 4 . S å h ä r a rb e t a r v i m e d ut v ärd e rin g och uppföljning Utvärdering 2016 Vid skolstart fick elever och föräldrar information om Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Anmäl på blankett.
Värme & kylteknik i arvika ab

2. Kontakt uppgifter i ärendet. Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan Blankett för kränkningsanmälan för elev finns som bilaga, sist i detta dokument. Denna blankett skall användas vid anmälan. 4 . 4 .

• L ärare somup mär ks ammar/ isst nermobbnngel rä de behandling mellan elever rapporterar detta till Trygghetsteamet. Kränkningsanmälan upprättas. Blankett finns tillgänglig för elever, personal och vårdnadshavare på Schoolsoft. Se hela listan på polisen.se blankett används av skolan vid krissituationer så att vårdnadshavare snabbt ska kunna nås. Det är mycket viktigt att blanketten lämnas till skolan snarast efter skolstart. Kostblankett Elev med behov av särskild kost pga allergi, religion, vegetarian etc. ska inlämna ny blankett för detta varje läsårsstart.
Näring och hälsa

Kränkningsanmälan blankett

Skolan utreder vad som har inträffat. 2. Berörda elever (och ev. målsmän) kallas till enskilda samtal.

F. Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken . I samband med att du skickar in anmälan om avverkning, kan du även göra en anmälan för samråd om dikesrensning och om basväg/traktorväg inom samma område som … Pappersblanketter i all ära, men med Kränkande behandling Incident krävs bara en länk för att komma åt anmälningsblanketten. Eftersom lärare och annan personal enbart behöver klicka på länken, fylla i mallen och klicka på Skicka in anmälan, blir steget till anmälan kortare. Här hittar du blanketter som du som chef ska skicka in till HR-servicecenter.
Krav energideklaration

lärarlöner skellefteå
willys sommarjobb partille
ti aoa
arbetstillstand till permanent uppehallstillstand
framatome richland
motorized shades

E-tjänster och blanketter – Enköpings kommun

I övrigt hänvisas till rapporten. 0 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunnanängs förskola VT-2021-VT-2022 2021-01-07 Kränkningsanmälan via blankett/intranätet görs. Trygghetsteamet finns för konsultation, rådgivning och hjälp i ärendet om så behövs. 9 På de här sidorna kan du söka plats på förskola och grundskola. Här finns också information om Danderyds grundskolor, gymnasieskolor och särskolor och om det stöd som barn och elever erbjuds i form av bland annat modersmålsundervisning och skolskjuts. Blankett för kränkningsanmälan för elev finns som bilaga, sist i detta dokument.


Medvind login norlandia
omega 3 depression

Blanketter – Förskola och skola - Haninge Kommun

Blanketterna kan du ofta fylla i, spara ner och skicka via e-post. En del av dem behöver du skriva ut, fylla i och skicka via posten. Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna och skicka in den i original.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fri att

Originaldokumentation för utredning, åtgärder, utvärdering m m  Här i Marks kommuns blankettarkiv kan du söka upp, ladda ner, fylla i och skriva ut blanketter.

Ärende E-tjänst Pdf Word; Nyregistrering, nr 816 Adress. Ärende E Välkommen till Trångsundsskolan, en F-9 skola belägen i Trångsund, Huddinge. Blankett för utvärdering av tjänst levererad av serviceuppdrag.